Avgifter för design

När du lämnar in din ansökan om designregistrering ska du samtidigt betala ansökningsavgiften.

Ansökningsavgifter för designregistrering i Sverige

Ansöka om designregistrering med e-tjänst
Ansökningsavgift för registrering av 1 design. Ansökan som ges in via PRV:s e-tjänst. En femårsperiod. 2 000 kr
Ansöka om designregistrering – via papper

Ansökningsavgift för registrering av 1 design via papper och e-post

2 500 kr
Ansöka om design - för ytterligare femårsperiod

För ytterligare femårsperiod av 1 design. Gäller i samband med registrering

2 200 kr

Tilläggsavgifter

Tilläggsavgifter för design
Ansökningsavgift för varje design utöver det första, så kallad samregistreringsavgift. 1 400 kr
Kungörelseavgift för varje bild utöver den första 200 kr
Klassavgift för varje klass, utöver den första, som en design eller flera samregistrerade designs placerats i 500 kr
Förvaringsavgift för varje fysisk modell 800 kr
Återupptagningsavgift 500 kr

Avgifter för förnyelse

Förnyelseavgifter för design
Förnyelseavgift vid elektronisk förnyelse av registrerad design via e-tjänst. Per femårsperiod. Tilläggsavgift som klassavgift, samregistreringsavgift och förvaringsavgift tillkommer. 2 500 kr
Annan förnyelse, 5 år.  3 000 kr

Ny innehavare och licens

Avgifter enligt förordning 2009:1576 för design
Ansökan om anteckning av ny innehavare 900 kr
Ansökan om anteckning av ny licens 900 kr

Bevis

Avgifter enligt PRVFS 2009:11 för design
Prioritetsbevis 350 kr
Bevis om registrerad design 100 kr

EU-design

EU-design
Avgift för vidarebefordran av ansökan om EU-design till EUIPO. 500 kr
Avgift för intyg, ombud inför EUIPO. 1200 kr