Kunskap och stöd från PRV

Immaterialrätt är en viktig del i allt företagande. För att vårda till exempel en uppfinning eller ett varumärke krävs kunskap. Vi ger dig råd och stöd. Och vi erbjuder dig  utbildningar och konsulttjänster som ger dig den kunskap du behöver.

Vad tycker du om webbinformationen om kunskap och stöd?

Vill du svara på några frågor och hjälpa oss att utveckla informationen på den här delen av vår webbplats om kunskap och stöd? Det tar bara 1-2 minuter.

Bild på enkät

PRV vill stötta dig i att använda dina immateriella tillgångar på bästa sätt och erbjuder dig stöd på flera sätt.

PRV:s kundsupport besvarar dina frågor

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundsupport om du har frågor om patent, varumärke, design, utgivningsbevis eller upphovsrätt.

Kontakta PRV:s kundsupport

Vårt bibliotek är en rik kunskapskälla

I vårt bibliotek får du fri tillgång till stora mängder information i databaser och litteratur om patent och teknik, varumärke, design och upphovsrätt. Du är välkommen under ordinarie öppettider:

Måndag, onsdag, fredag: klockan 9 till 12
Tisdag och torsdag: klockan 12 till 15

Grunderna i databassökning

Biblioteket kan erbjuda dig en kostnadsfri tjänst där du lär dig grunderna i databassökning. Du får vägledning i hur du hittar information om patent, varumärke och design och även hur du söker i vetenskaplig litteratur. Du kan också få grundläggande information om våra skyddsformer, främst om patent och processen för att söka patent.

Antal deltagare: En eller flera
Tid: 45 minuter
Plats: Hos PRV i Stockholm
Bokning: biblioteket@prv.se eller kom på våra drop in-tider.

Mer information om PRV:s bibliotek

PRV-skolan online, för dig som vill lära dig grunderna

I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten. PRV-skolan innebär två till tre timmars självstudier. Du får en snabb introduktion i ämnet.

Gå till PRV-skolan online

Våra experttjänster för dina behov

PRV har experter med spetskompetens inom alla immaterialrättsområden och kan erbjuda dig både utbildningar och avancerade konsulttjänster som ger dig just den kunskap eller de beslutsunderlag som du behöver. Dessa tjänster ingår inte i PRV:s myndighetsuppdrag och du betalar för dem.

Ta nästa kliv med våra utbildningar

Vi erbjuder generella grundutbildningar, påbyggnadsutbildningar och även utbildningar specialanpassade efter just ditt företags behov. Många utbildningar har vi som "Take away" vilket innebär att våra utbildare åker ut till er på företaget och undervisar på plats. Det är en väl värd investering för att ni tillsammans ska kunna ta nästa steg i er affärsutveckling.

Beställ/gå en utbildning

Beställ konsulttjänster av PRV Inter Pat

PRV har specialister inom alla tekniska områden, patent, varumärke och design. Många har internationell yrkeserfarenhet och vi har tillgång till de mest relevanta och omfattande databaserna världen över. I våra sökningar använder vi de mest avancerade sökverktygen i världen för att ta fram just de underlag du behöver.

Mot en kostnad kan du beställa fördjupade analyser. Du får skriftliga rapporter av oss. Du vänder dig till PRV InterPat som utför sökningar i PRV:s databaser. Sökningarna utförs av patentingenjörer, design- och varumärkesspecialister på PRV. Du kan till exempel få reda på om det finns varumärken som liknar ditt, eller patent som löst samma eller likande problem som ditt. Det kan ge dig värdefulla beslutsunderlag.

Vi har både tjänster till fast pris och kan erbjuda skräddarsydda tjänster som du får offert på.

PRV:s konsulttjänster (PRV Inter Pat)