Studenter och forskare är viktiga innovatörer

Du som arbetar eller studerar på universitet och högskola bidrar till utveckling av Sverige. Du skapar immateriella tillgångar som rätt hanterade kan bli mycket värdefulla.

Universitet och högskolor är viktiga för Sveriges innovationskraft och tillväxt. Många miljarder satsas årligen på forskning och utbildning, med förväntan om att det ska bidra till den spetskompetens och den kunskap som Sverige behöver.

PRV har i uppdrag att höja kunskapen om immaterialrätt hos aktörer på universitet och högskolor. Vi vill att de som är verksamma på universitet och högskolor ska bli medvetna om den stora betydelse som immateriella tillgångar har för utvecklingen av universitetens innovationskraft generellt men även för den enskildes framgång, både under sin tid på lärosätet och i sitt framtida arbetsliv.

Immateriella tillgångar - nyckeln till framgång

Oavsett vilket område du studerar eller arbetar inom är det viktigt att ha kunskap om dina immateriella tillgångar och hur du bäst hanterar dem – det kan vara nyckeln till framgång.

Som forskare producerar du immateriella tillgångar i form av till exempel uppfinningar, design, kunskap, vetenskapliga metoder, mjukvara, arbetssätt och mätmetoder. Och redan som student producerar du kanske immateriella tillgångar som, rätt hanterade, kan bli värdefulla på marknaden eller i samhället i stort.

Vi har samlat information om immateriella tillgångar och immaterialrätt som vi tror är speciellt viktiga för dig som är student eller forskare.

Genomlysningen - få upp ögonen för dina immateriella tillgångar

Genomlysningen är ett test som främst är avsett för företag, men det är intressant för alla idé- och kunskapsburna verksamheter. Det kan handla om ditt forskningsprojekt, ditt examensarbete eller ditt samverkansprojekt med näringslivet.

Testet ger en bra introduktion till vad immateriella tillgångar är och hjälper dig att förstå vilka tillgångar just du har. Att du blir medveten är en förutsättning för att du ska kunna vårda det du har. Om du hanterar dina tillgångar rätt kan de bli värdefulla för dig, de du samarbetar med och kanske hela samhället.

Gör testet Genomlysningen

Doktorandutbildningar

PRV samarbetar med flera lärosäten där vi tillsammans med lärosätet erbjuder doktorandutbildningar som ger dig högskolepoäng. Utbildningarna handlar om hur du kan hantera de immateriella tillgångar du skapar, till exempel genom att nyttiggöra och kommersialisera din forskning. 

Vi vill gärna starta fler doktorandutbildningar

Om du vill veta mer om de samarbeten vi har eller vill starta ett nytt tillsammans med oss, kontakta oss gärna (se kontaktuppgifter under Kontakt).

Utbildningsmoduler för universitet och högskolor

Våra utbildningsmoduler är färdiga utbildningspaket, som vi snabbt kan anpassa efter specifika behov eller önskemål. Vi kommer ut till er på lärosätet och genomför utbildningen.

Introduktionsmoduler

Introduktionsmodulerna om immateriella tillgångar och immaterialrätt är anpassade för olika målgrupper på lärosäten. De är mellan 30 minuter och 60 minuter långa.

Vi får ofta förfrågningar från kursansvariga lärare som vill använda våra introduktionsmoduler som del kurser i till exempel entreprenörskap och produktutveckling.

Fördjupningsmoduler

En fördjupningsmodul kan vara allt från 20 minuter till tre timmar.

Exempel på innehåll i våra fördjupningsmoduler:

 • Patent
 • Patentinformation
 • Design
 • Upphovsrätt
 • Digitala immateriella tillgångar
 • Sociala innovationer
 • Öppen innovation
 • Nyttiggörande av immateriella tillgångar
 • Strategier för hantering av immateriella tillgångar

Vi vill samarbeta när vi gör utbildningar

Våra utbildningar ska självklart motsvara verkliga behov. Vi vet därför att våra utbildningar blir bäst när vi planerar och genomför dem tillsammans med lärosäten. Flera av våra fördjupningsmoduler har också kommit till på det sättet. Ofta samarbetar vi även med andra funktioner som till exempel innovationskontor, innovationsrådgivare, forskningsstödjare och samverkansvariga.

Kontakta oss gärna om du har förslag på nya utbildningsområden.

Kontakt

Christin Wendel, samordnare för universitet och högskolor.

E-post till Christin Wendel

PRV-skolan online

I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten. PRV-skolan innebär två till tre timmars självstudier. Du som är student eller forskare får en snabb introduktion till ämnet.

PRV-skolan online

Immaterialrättsdata – viktig information för din forskning

Patent, designskydd och varumärkesskydd är ensamrätter som registreras. Informationen om ensamrätterna samlas i databaser som är publikt tillgängliga. Du kan som forskare med hjälp av informationen göra en omvärldsanalys av ensamrätterna på just ditt forskningsområde.

Gör omvärldsanalysen tidigt

Gör omvärldsanalysen tidigt så att du från början vet att du inte riktar in din forskning åt fel håll. Men även löpande under projektets gång bör du undersöka vad som händer inom ditt forskningsområde.

Det här och mycket mer kan du få reda på

 • Vilka tekniska lösningar finns publicerade inom mitt forskningsområde?
 • Vilka aktörer finns inom mitt forskningsområde (du kan hitta samarbetspartners eller få tips på konkurrenter du bör bevaka)?
 • Riskerar jag att göra intrång i någons ensamrätt?

Avslöja inte för mycket

Observera att när du söker i databaser finns det alltid risk att din sökning spåras. Undvik därför att avslöja detaljer om din idé eller forskning när du söker, om det är viktigt för dig att hålla forskningen hemlig.

Databaser med immaterialrättsinformation

Dessa databaser kan du använda för att göra en egen, ytlig omvärldsanalys.

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)

Svensk Varumärkesdatabas (öppnas i nytt fönster)

Svensk Designdatabas (öppnas i nytt fönster)

PRV:s bibliotek kan ge dig vägledning

Skriver du på ett arbete? Eller vill du fördjupa dig inom ämnet immaterialrätt? Välkommen till PRV:s bibliotek, vi är specialiserade på just immaterialrätt, det vill säga patent, varumärke, design och upphovsrätt.

Vi hjälper dig hitta information i databaser, böcker och tidskrifter. Du kan få hjälp av oss antingen genom att besöka biblioteket under våra öppettider eller genom att boka en kostnadsfri tjänst där du lär dig grunderna i databassökning.

Boka vägledning hos PRV:s bibliotek

PRV InterPat - våra söktjänster

Vill du ha mer fördjupad information är du välkommen att kontakta PRV:s söktjänst PRV InterPat som mot en kostnad kan göra mer avancerade analyser. PRV InterPat utför söktjänster inom patent, varumärke och design för kunder mot en kostnad. Den bearbetade informationen kan användas som underlag för strategiska vägval och beslut. 

PRV InterPat

Kontakt

Christin Wendel, samordnare för universitet och högskolor.

E-post till Christin Wendel