För dig som är företagare

Så mycket som 80 procent av ett företags värde ligger ofta i immateriella tillgångar som inte går att ta på. De företag som utvecklar och vårdar sina immateriella tillgångar har högre lönsamhet än de som inte gör det.

Vad är immateriella tillgångar?

Immateriella tillgångar är till exempel en logotyp, ett patent, ett kundregister, avtal, affärsmetoder och expertkunskap. Det är viktigt att kartlägga ditt företags immateriella tillgångar och göra en strategi för hur du ska hantera dem. Då ger du ditt företag de bästa förutsättningarna för att utvecklas.

Exempel på immateriella tillgångar

Testa ditt företag

Ett bra första steg är att bli medveten om de immateriella tillgångar du har i ditt företag. Du får en bra första förståelse genom att göra vårt företagstest Genomlysningen. 

Testa ditt företag med Genomlysningen

Gör en strategi för dina immateriella tillgångar

Din strategi beskriver hur dina immateriella tillgångar ska användas och skyddas och har en stark koppling till din affärsplan.

Gör en strategi för immateriella tillgångar

Att tänka på tidigt för dig som ska starta företag

Registrera ditt varumärke

Varumärket är kännetecknet för din produkt eller tjänst. Det kan till exempel bestå av ett eller flera ord, en logotyp eller ljud och melodier.  Med hjälp av ett registrerat varumärke är det du som har kontrollen över vem som får göra affärer med det.

Varumärket registrerar du hos PRV. Det måste vara unikt och gå att skilja från andra varumärken och företagsnamn.Tänk på att ditt varumärke ska ha ett namn som fungerar i de språkområden du vill verka. Det finns gott om exempel på lansering av produkter och varumärken som visat sig ha olämpliga namn på vissa språk.

Välja ett bra namn

Titta i PRV:s varumärkesdatabas "Svensk varumärkesdatabas" så att det varumärkesnamn du vill använda inte redan finns.

Gå sedan igenom PRV:s guide för varumärkesansökan

Registrera ett domännamn

De flesta företag vill ha ett varumärke som fungerar på internet, det är en viktig plats för marknadsföring. Då måste du registrera ett domännamn – en adress på internet. Om domännamnet ska vara samma eller i alla fall tydligt hänga ihop med namnet på ditt företag eller varumärke är det viktigt att du registrerar ditt domännamn så tidigt som möjligt. Du kan göra det samtidigt som du ansöker om företagsnamn och varumärke.

Du registrerar ditt domännamn hos någon av Internetstiftelsens återförsäljare. Internetstiftelsen ansvarar för internets svenska toppdomän .se. De ansvarar även för toppdomänen .nu.

Titta i Internetstiftelsens databas så att det domännamn du vill använda inte redan finns. Gör detta innan du registrerar motsvarande namn som ett varumärke.

Fundera på om du behöver andra toppdomäner som till exempel .com., beroende på var din marknad är.

Ge ditt företag ett namn

Du ska välja ett namn på ditt företag. Registreringen av företagsnamnet gör du hos Bolagsverket. Titta i Bolagsverkets Näringslivsregister så att det företagsnamn du vill använda inte redan finns. Se till att ditt företagsnamn fungerar i de språkområden du vill verka.

Tänk även på sociala kanaler

Om du planerar marknadsföring i sociala kanaler, glöm inte att tidigt starta konton med ditt företagsnamn eller varumärke även där.

Skydda en design

Om du har tagit fram en unik form på en produkt kan du behöva göra en registrering av din design som hindrar konkurrenter från att använda den. Med hjälp av registreringen så är det du som har kontrollen över vem som får göra affärer med din design.

Information om att ansöka om registrering av design

Om du har du en uppfinning

Om du har en teknisk lösning på ett problem så kan du behöva ansöka om patent som ger dig ensamrätt, för att ingen annan ska ta din idé. Tänk på att du inte får göra din idé offentlig innan du har lämnat in en patentansökan.

Med hjälp av ett patent är det du som har kontrollen över hur din uppfinning får användas.

Information om att ansöka om patent

Upphovsrätt får du automatiskt

Om du till exempel har tagit ett foto, framställt en bild, skapat musik eller film, så har du automatisk upphovsrätt till det verk du har skapat. Det vill säga, ingen annan får använda det utan din tillåtelse. Du behöver inte ansöka om upphovsrätt utan den uppstår automatiskt när verket skapas.

Mer om upphovsrätt

Råd och stöd på vägen

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor.

Frågor och svar om varumärke

Frågor och svar om patent

Frågor och svar om design

Frågor och svar om upphovsrätt

Frågor och svar om utgivningsbevis

PRV:s kundsupport

Du är välkommen att höra av dig till PRV:s kundsupport för frågor om varumärke, patent, design och upphovsrätt.
Telefon: 08-782 28 00

Skicka e-post till vår kundsupport

Få hjälp av en företagsfrämjare

Du kan diskutera dina immateriella tillgångar med en företagsfrämjare. De kan ofta kostnadsfritt ge dig råd och stöd kring innovationer, företagande, din uppfinning, idé, produkt eller design.

Här hittar du en förteckning över några av främjarorganisationerna i Sverige.

Webbplatsen Verksamt.se, som riktar sig till företagare, har också en tjänst där du kan hitta rådgivare utifrån det län du är verksam i.

PRV:s utbildningar

Titta gärna på PRV-skolan online, en grundutbildning som består av kapitel och filmer där du lär dig mer om immateriella tillgångar och hur de kan leda till ökad lönsamhet. PRV-skolan online tar 2-3 timmar i självstudier.

PRV-skolans filmer

PRV erbjuder många olika utbildningar om immateriella tillgångar. Det finns grundutbildningar inom varumärke, design och patent, men också företagsanpassade utbildningar där du kan skräddarsy en utbildning.

PRV:s utbildningar

Om du behöver mer beslutsunderlag

I internationella databaser finns stora mängder information om immaterialrätter. Om du behöver mer underlag för strategiska beslut i ditt företag så kan du, mot en kostnad, beställa fördjupade analyser om till exempel trender, konkurrens och hur det ser ut i din bransch kopplat till patent, varumärken och design. Du kan bland annat få reda på om det finns varumärken som liknar ditt eller om du har fritt spelrum att föra in en ny produkt på marknaden.

Vill du ha fördjupade analyser så kan du vända dig till PRV konsulttjänster som utför avancerade sökningar.

Mer information om PRV konsulttjänster