Öppna data

Information som framställs eller samlas in av myndigheter har ofta användningsområden utanför den offentliga förvaltningen.

Olika aktörer i samhället kan vidareutnyttja informationen för att skapa kommersiella eller ideella tjänster med data från myndigheter. Den typen av användning av myndighetsinformation regleras i PSI-lagen (Public Sector Information) och kallas öppna data.

PRV har en katalog som redovisar sina öppna och delade data.

Katalog med öppna och delade data från PRV