E-tjänster

Här finner du våra e-tjänster för självbetjäning inom varumärkesområdet.

Ansöka om svenskt varumärke

Här lämnar du enkelt in din varumärkesansökan. Du betalar direkt med kredit- eller betalkort eller via din internetbank.

Svensk varumärkesansökan, e-tjänst (extern webbplats)

Läs mer om varumärkesansökan

Förnya ditt registrerade varumärke

Här ansöker du om förnyelse av ditt varumärke. Du betalar din ansökan direkt med kredit- eller betalkort eller via din internetbank.
All korrespondens som gäller förnyelseansökan skickar PRV till den som har gjort ansökan.

Varumärkesförnyelse, e-tjänst (extern webbplats)

Ändringar i registrerade nationella varumärken

I vissa fall kan man göra ändringar även för pågående nationella ansökningar.

Ändra innehavares namn/adress, e-tjänst (extern webbplats)

Läs mer om ändring av namn eller företagsnamn i registrerat varumärke

Ändring eller borttag av ombud, e-tjänst (extern webbplats)

Läs mer om ombudsändring eller nytt ombud


Överlåtelse av varumärke, e-tjänst (extern webbplats)

Läs mer om att överlåta varumärket

Begränsning av varu-och tjänsteförteckning, e-tjänst (extern webbplats)

Läs mer om begränsning av klasser

Registrering eller avregistrering av pantsättningsavtal, e-tjänst (extern webbplats)

Läs mer om att pantsätta

Avregistrering/återkallande av eget varumärke, e-tjänst (extern webbplats)

Läs mer om avförande av registrering

Hävning av annans registrerade varumärke

Administrativ hävning av varumärke, e-tjänst (extern webbplats)

Läs mer om administrativ hävning

Invända mot en varumärkesregistrering

Invändning mot varumärkesregistrering, e-tjänst (extern webbplats)

Läs mer om invändning

Våra tjänster är utvecklade i samarbete med the Cooperation Fund, EUIPO.

Skicka beställningar och hämta rapporter

Genom tjänsten PRV InterPat Secure skickar du in beställningar till PRV InterPat - våra söktjänster. Här hämtar du också den färdiga rapporten när ditt uppdrag är klart.

PRV InterPat Secure, e-tjänst (öppnas i nytt fönster)

Mina sidor

Här kan du få information om dina eller ditt företags ärenden på PRV. Tjänsten kräver inloggning.

Logga in på Mina sidor (extern webbplats)

Introduktion till tjänsten Mina sidor