Tid till besked – nyansökan

Hur lång tid det tar innan du får besked beror bland annat på hur många ansökningar vi får in och arbetar med.

När din ansökan står på tur för handläggning får du antingen veta att din ansökan är registrerad eller så får du ett föreläggande.

Föreläggandet är ett brev som talar om att det finns vissa brister eller hinder mot att registrera ditt varumärke. Om din ansökan till exempel inte är rätt ifylld, har fel adressuppgifter eller om ansökningsavgiften inte är betald tar handläggningen längre tid.

Vi rekommenderar att du lämnar in din ansökan via vår e-tjänst för varumärkesansökan. Då är chansen större att den är rätt ifylld.

Just nu har vi påbörjat granskningen av följande ärenden:
Varumärkesansökningar som inkommit i början av vecka 3.

Läs mer

Tid till besked för förnyelser och ändringar - när du redan har ett registrerat varumärke

Invändning