Webbpublikationer

Här finner du webbpublikationer inom patentområdet.

Kungjorda svenska patent

Svensk patenttidning är tidningen för kungörelser om patentansökningar och patent som gäller i Sverige, inklusive europeiska sådana. Webbupplagan går att läsa i pdf-format. Den är även sökbar med hjälp av bibliografiska uppgifter eller ord i titeln. Här kan du bevaka dina konkurrenters svenska patentaktiviteter, informera dig om patentansökningar inom ett visst teknikområde, läsa svenska patentskrifter i pdf-format och mycket annat.

Till Svensk Patenttidning

Publikationer från EPO

Publikationer från EPO om europeiska patent.

European Patent Publications (extern webbplats)