Varför patent?

Ett patent är en immateriell rättighet som ger dig en ensamrätt att utnyttja en teknisk lösning och kan därmed ge dig en bättre marknadsposition. På de marknader där du meddelas patent kan du slippa priskonkurrens.

Du som äger ett patent har rätt att sälja eller licensiera ut det. Ett patent kan också göra det lättare för dig att väcka intresse för ditt företag när du söker investerare eller vill sälja ditt företag. En affärspartner som får tillgång till skyddad teknik kan vara beredd att betala mer för det du har att erbjuda.

Du driver andra aktörer till att utveckla egna tekniska lösningar på det problem som din uppfinning har löst.

Information om hur du kan göra en färdig produkt av en uppfinning eller använda den som en konkurrensfördel får du hos innovationsaktörer. De kan hjälpa dig med företagsetablering och entreprenörskap.  

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)