Frågor och svar om patent

Här svarar vi på de vanligaste frågorna vi får om patent.

Börja gärna med att titta på vår korta film om patent, i PRV-skolan, där du får en snabb introduktion till vad patent är.

Film: Om patent i PRV-skolan

Du kanske även behöver ett varumärkesskydd och ett designskydd. Ta del av skillnaderna mellan skydd.

Skillnaden mellan olika skydd

Varumärke

Design

Upphovsrätt

För att din uppfinning ska kunna få patent måste den uppfylla vissa villkor.

Den ska:

  • vara ny
  • ha uppfinningshöjd
  • kunna tillgodogöras industriellt

Nyhet: Uppfinningen får inte vara känd sedan tidigare när du lämnar in din patentansökan. Det spelar ingen roll hur, av vem eller var i världen den har offentliggjorts. Uppfinningen räknas som känd även om det är du själv som har använt eller publicerat den.

Uppfinningshöjd: Med uppfinningshöjd menas att uppfinningen ska skilja sig väsentligt från allt som är känt sedan tidigare. Lösningen får inte heller ligga nära till hands för den som är kunnig inom uppfinningens teknikområde. Det innebär att nya sätt att kombinera kända metoder eller föremål inte nödvändigtvis är patenterbara.

Tillgodogöras industriellt: Att uppfinningen ska kunna tillgodogöras industriellt innebär att den ska ha teknisk karaktär, teknisk effekt och vara reproducerbar.

Teknisk karaktär betyder att uppfinningen ska avse något påtagligt, som en produkt eller en process, och exempelvis inte bara en teori.

Teknisk effekt innebär att uppfinningen ska fungera och att den ska lösa ett problem på ett tekniskt sätt. Effekten behöver däremot inte vara ny eller bättre än hos tidigare lösningar.

Reproducerbarhet betyder att resultatet ska bli detsamma varje gång uppfinningen utövas.

Läs mer om villkor för patent här.

Ett patent kan, som längst, vara giltigt i 20 år. Patentet kan upphöra att gälla av fem orsaker: Patenttiden har gått ut. Årsavgiften har inte betalats in till PRV. Patenthavaren begär själv att patentet ska upphöra. Patentet upphävs efter invändning. Patentet förklaras ogiltigt av allmän domstol.

Lär mer om hur du upprätthåller ditt patent.

Enklare hjälp kan du få hos PRV, till exempel hur en ansökan görs och vilka fält som är obligatoriska. PRV hjälper inte till med tekniska beskrivningar och avancerad kunskap om din uppfinning. Behöver du hjälp med detta kan du till exempel vända dig till ett patentombud.

Här finns en guide för hur du fyller i din ansökan, steg för steg.

Patentinformation hittar du i Svensk Patentdatabas och andra databaser. Här kan du söka patent och läsa handlingarna i fulltext.

Databaser för patent

Du kan göra en sökning i Svensk Patentdatabas. Du kan även kontakta vår kundsupport för att få veta vem som är innehavare av ett patent.

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)

Via databaserna Svensk Patentdatabas, Aktinsyn eller Espacenet hittar du patenthandlingar. Dessa tjänster är kostnadsfria. Om du inte hittar handlingen du söker kan du kontakta PRV:s kundsupport för att få hjälp.

Databaser för patent

Patent är en ensamrätt för innehavaren att på olika sätt utnyttja en uppfinning. Ett svenskt patent gäller bara i Sverige och du måste själv ansöka om att få patent även i andra länder. Är uppfinningen främst avsedd för den svenska marknaden kan det räcka med ett svenskt patent. Var då medveten om att vem som helst får rätt att tillverka, sälja eller använda din uppfinning utomlands.

Här kan du läsa mer om svensk patentansökan.

Det kan vara svårt att skriva en korrekt och bra patentansökan på egen hand. Om du ska ta hjälp eller inte är därför en viktig fråga. Det finns ombudsfirmor som är specialister på att hjälpa till med patentansökningar. PRV har tagit fram en lista med saker du kan tänka på när du väljer ett ombud.  Ett bra råd är att välja ombud som tidigare lämnat in patentansökningar inom just ditt teknikområde.

Tips till dig som väljer ett patentombud.

Frågan är komplex och svaret beror på många faktorer. Därför har vi tagit fram kostnadsexempel för att ge en bra bild av kostnaderna. Alla avgifter för att söka och upprätthålla patent framgår i vår avgiftslista.

Kostnadsexempel för patent med förklaringar

PRV:s avgiftslista för patent

Har du missat att betala för ett patent, och det därmed har förfallit, så finns det mycket begränsade möjligheter att återuppliva patentet. Upptäcker man inom 12 månader från den förlängda fristen för att betala årsavgiften, att årsavgiften inte betalats, finns det en möjlighet. Man kan genom ett särskilt förfarande enligt 72 § patentlagen, begära att PRV förklarar att en sen årsavgift ska anses betald i rätt tid. Förutsättningarna för att PRV ska kunna bevilja en sådan begäran är att patenthavaren kan bevisa att han eller hon tagit ”all omsorg om ärendet”, det vill säga att den uteblivna betalningen inte får bero på slarv, okunskap eller att man ångrat sig. En återinsättning av patentet är alltså inte automatisk.

Det finns tre olika alternativ:

A. Ett alternativ är att göra en internationell PCT-ansökan. En internationell PCT-ansökan kan leda till ett skydd i cirka 140 länder, inklusive Sverige. Din PCT-ansökan kan du lämna in via PRV, via det europeiska patentverket (EPO) eller direkt till WIPO. Samtidigt väljer du vilken myndighet, PRV eller EPO, som ska granska din ansökan.

Läs mer om internationell patentansökan, PCT

B. Ett annat alternativ är att skicka in separata patentansökningar direkt till de enskilda ländernas patentverk där du vill ha patent. Det är en bra väg om du vet att din marknad finns i vissa, relativt få, länder. Det finns även ett antal utomeuropeiska regionala patentmyndigheter.

Läs mer om utländsk nationell patentansökan.

C. Ett tredje alternativ är att göra en regional ansökan till det europeiska patentverket EPO (en EPC-ansökan). Med en EPC-ansökan kan du få skydd i drygt 40 länder i Europa, Sverige inräknat. Det kan vara fördelaktigt om du till exempel är säker på att din uppfinning är ny och att marknaden för uppfinningen primärt inte finns i Sverige.

Läs mer om europeisk patentansökan.

Om du vill fördjupa dina kunskaper erbjuder PRV kurser där du kan lära dig mer om immaterialrätt i allmänhet, eller skaffa spetskompetens inom ett specifikt område. Du kan också gå vår PRV-skola online som är kostnadsfri. I den finns ett helt kapitel om patent.

Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

PRV-skolan online

Har du ytterligare frågor?

Vår kundsupport finns till för att besvara dina frågor och funderingar. Kundsupport hjälper dig även med att komma i kontakt med våra experter om så behövs. Dessutom har kundsupport ett brett kontaktnät med andra innovationsaktörer och kan tipsa dig om vart du kan vända dig för ytterligare stöd och rådgivning.
Telefon: 08-782 28 00

Kontakta kundsupport