Förvalta dina patentintressen

När du har lämnat in din ansökan börjar arbetet med att sköta om patentet. Du behöver veta hur du upprätthåller, försvarar och använder det.

Dessutom kan du behöva göra ändringar i din ansökan eller i patentet. Ibland kan det vara klokt att komplettera patentet med andra immaterialrättsliga skyddsformer.

Här kan du läsa mer om hur du förvaltar dina patentintressen.