Teknisk prövning

När vi har avslutat den formella granskningen av din ansökan börjar den tekniska granskningen.

En kvalificerad patentingenjör med kunskaper inom uppfinningens teknikområde blir ansvarig handläggare för din ansökan.

Handläggaren läser först igenom din ansökan för att bl. a:

  • förstå vad som är uppfinningen
  • förstå vad du själv tycker är det nya och speciella med den
  • gå igenom patentkraven.

Sökverktyg

I nästa steg undersöker handläggaren om din uppfinning redan är känd, eller i hur hög grad den påminner om känd teknik.

För detta arbete använder handläggaren flera olika verktyg till exempel:

  • databaser
  • böcker
  • vetenskapliga publikationer
  • facktidskrifter
  • Internet.

Patenterbarhet

Handläggaren bedömer uppfinningens patenterbarhet genom att jämföra den med resultaten från sökningarna. En avslutande avstämning med en kollega säkrar kvaliteten i handläggningen.

Efter den tekniska granskningen

Efter den tekniska granskningen kommer du antingen att få ett tekniskt föreläggande eller ett slutföreläggande. Det tekniska föreläggandet är antingen på svenska eller engelska, beroende på vilket språk du valt.

Läs mer

Villkor för patent

Tekniskt föreläggande

Slutföreläggande