Svensk patentansökan

Med en svensk patentansökan som grund är det lättare att ta ställning till om det lönar sig att söka patent även i andra länder.

Tänk stort börja smått

Om du börjar med att ansöka om ett svenskt patent startar du försiktigt med låg insats. En svensk patentansökan gäller bara Sverige och lämnas in till PRV. Den passar för dig som bara behöver skydda din uppfinning i Sverige, men är också en bra start för att kunna få patent i andra länder.

Fördelar

  • Ansökningsavgiften är låg i internationell jämförelse.
  • Du får tidigt ett utlåtande om uppfinningen är patenterbar.
  • Utlåtandet ger dig möjlighet att överväga en internationell ansökan (PCT)
  • PRV är en lättillgänglig myndighet
  • Du kan skriva på svenska men kan också förbereda den internationella fasen genom att lämna in ansökan på engelska.

Avgifter

Ansökningsavgift.
Meddelandeavgift.
Därutöver tillkommer årsavgifterna.

Tid till första besked

I de allra flesta fall får du vårt första tekniska föreläggande inom cirka 7 månader efter inlämning.