Vem kan söka patent?

Det är uppfinnaren som har rätt att söka patent på en uppfinning. Rätten att söka patent går dock att överlåta till en annan fysisk eller juridisk person.

Den så kallade sökanden i en patentansökan kan alltså vara en eller flera personer eller företag. Rätten att bli omnämnd som uppfinnare kan däremot aldrig överlåtas.

För den som är anställd och gör en uppfinning som faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde finns vissa begränsningar i rätten att söka patent. Begränsningarna är beroende av hur nära sambandet är mellan den anställdes arbetsuppgifter och uppfinningen. Arbetsgivarens rätt till uppfinningen kan också regleras i avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.

Är du anställd i ett företag och gör en uppfinning bör du därför ta reda på vad som gäller för just din uppfinning innan du själv lämnar in en patentansökan.

Länkar