Val av patentombud

Ibland kan det vara bra att anlita ett ombud som hanterar dina patentärenden.

Det kan vara svårt att skriva en korrekt patentansökan och du kan behöva hjälp av en expert, ett patentombud. PRV:s statistik visar att ansökningar som skrivits av professionella patentombud oftare leder till patent.

Hitta patentombud