Vad kan inte patenteras?

Här går vi igenom vad som inte kan patenteras. Det kan röra sig om till exempel en konstnärlig skapelse, en plan eller mjukvara.

Enligt patentlagen kan en uppfinning inte bara bestå av:

  1. en upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod,
  2. en konstnärlig skapelse,
  3. en plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet eller ett datorprogram,
  4. en presentation av information,
  5. en metod för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för diagnostisering som ska utövas på människor eller djur.

Mjukvara och affärsmetod

En idé som endast består av ett datorprogram eller en plan, regel eller metod för en affärsverksamhet har ingen teknisk karaktär och kan därför inte patenteras.

Däremot kan uppfinningar av teknisk karaktär som delvis består av en affärsmetod, eller som kan genomföras av ett datorprogram, vara patenterbara.

Mjukvara och affärsmetoder

Bioteknik

Inom biotekniken går det till exempel att patentera genmodifierade produkter, medan metoder för kloning av människor anses vara oetiska. Oetiska uppfinningar är inte patenterbara.

Bioteknik och patent

Medicinska metoder

Apparater och produkter för att utöva medicinska metoder kan vara patenterbara, men metoderna i sig (punkt 5 ovan) är inte patenterbara. Det finns två skäl för detta:

  1. Ett patent får inte hindra läkare från att bota och förebygga sjukdomar.
  2. Metoderna kan ha olika effekt på olika patienter. De är alltså inte reproducerbara.

Evighetsmaskin

Det går inte att visa att en evighetsmaskin fungerar i all evighet. Därmed är den inte patenterbar.

God sed

Det går inte att få patent på uppfinningar som strider mot allmän ordning eller goda seder.

Exempel

Anta att du har uppfunnit en cykelgenerator. Kan du få patent på din uppfinning? Ja, om din cykelgenerator är helt ny, det vill säga inte känd någonstans i hela världen.

Den måste dessutom skilja sig väsentligt från de generatorer som är kända, och generera ström varje gång den används. Vilka delar av din uppfinning kan till exempel vara patenterbara?

Är patenterbartÄr inte patenterbart
En ny generator (den tekniska lösningen)

Den matematiska formeln för hur generatorn ger ström

Användning av generatorn på en cykel En plan för hur generatorn ska säljas
En metod för att tillverka generatorn  

 Läs mer

Bioteknik och etik