Undersök dina möjligheter

Innan du ansöker om ett patent kan det vara bra om du undersöker först om det är möjligt att söka patent för din uppfinning.

Om din idé redan är känd, eller rentav skyddad, lönar det sig inte att försöka patentera den. En enkel förundersökning ger dig alltså chansen att avbryta eller ändra riktningen för ditt eget utvecklingsarbete i tid.

Gör din egen sökning

PRV erbjuder flera sökmöjligheter där du själv kan undersöka om din uppfinning redan är känd. Behöver du hjälp med att göra sökningar kan du få hjälp i vårt bibliotek. Kom ihåg att även om du inte hittar något så betyder det inte att du kommer att få ett patent. Även om databaserna och registren är bra verktyg har de sina begränsningar. En patentingenjör som granskar din ansökan kan hitta material som du inte har träffat på. Dessutom finns det andra villkor än nyhetskriteriet som din uppfinning måste uppfylla.

PRV:s e-tjänst Svensk Patentdatabas är en helt kostnadsfri söktjänst. Här hittar du patent och offentliga patentansökningar som omfattar eller kan komma att omfatta Sverige.

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)

Patentdatabasen espacenet är också ett bra hjälpmedel. Den innehåller över 90 miljoner dokument från hela världen. Du kan söka genom att till exempel använda nyckelord eller klassbeteckningar.

Espacenet (extern webbplats)

Sök efter artiklar, tidskrifter, böcker och databaser.

BiblioteksSök (extern webbplats)

Boka vägledning i att använda databaser, PRV:s bibliotek

Ta hjälp av PRV konsulttjänster i din sökning

Att göra sökningar på egen hand kan vara både tidskrävande och komplicerat. Du kan välja att överlåta sökningen till vår konsultverksamhet eller till företag som erbjuder liknande tjänster.

PRV:s verksamhet omfattar olika konsulttjänster där vi analyserar, kombinerar och bearbetar fakta och information åt dig. Det sparar tid och ger dig ett bättre beslutsunderlag och en större säkerhet inför din eventuella patentansökan.

Sökningen utförs av en patentingenjör. Den ska ge svar på olika frågor, som till exempel om det finns andra lösningar som liknar din uppfinning, vilka konkurrenter du har, eller hur den senaste tekniken inom ett område ser ut.

Med hjälp av sökresultatet kan du skapa dig en bild av hur din uppfinning skulle stå sig i konkurrensen och om det är värt att satsa på din idé.

De sökuppdrag som du beställer av oss är konfidentiella. Ingen kommer att få veta att du har gett oss ett uppdrag. Kontakta PRV om du vill vet mer om våra konsulttjänster och hur vi kan hjälpa dig.

PRV konsulttjänster