Kostnader

Här får du en överblick över vad det kan kosta att ansöka om patent.

Normalt sett kostar det mer att få ut en produkt på marknaden än att få patent på den. Därför är det bra att tidigt fundera över finansieringen.

Avgifter

Nationell patentansökan

Avgifterna för en nationell svensk patentansökan är relativt låga. Du betalar en ansökningsavgift som består av en anmälningsavgift och en granskningsavgift.

Innehåller din ansökan fler än tio patentkrav tillkommer tilläggsavgifter. Blir patentansökan godkänd ska du betala en så kallad meddelandeavgift. Varje gång du vill förnya ett patent måste du sedan betala en successivt stigande årsavgift.

Europeisk patentansökan

Avgifterna för ett genomsnittligt europeiskt patent (som avser 7 eller fler länder) är ungefär 10 gånger högre än avgifterna för ett svenskt nationellt patent. Detta gäller fram till patent och utan ombudskostnader. Exempel för kostnader hittar du längre ned på denna sida.

PCT-ansökan

Den totala kostnaden för patentering med en PCT-ansökan beror av många faktorer. Ansökningsavgiften i fas I är vanligtvis 8-10 gånger högre än ansökningsavgiften för en svensk nationell ansökan. Observera att det bara är den initiala kostnaden för en internationell ansökan. Det finns flera avgiftsbelagda steg i PCT-processen och de stora kostnaderna kommer senare, främst i den nationella fasen i respektive land.

Andra kostnader

Att anlita ett professionellt patentombud kan vara väl investerade pengar. När du söker patent i utlandet är du oftast tvungen att ha ett ombud som är bosatt i det aktuella landet. Dessutom tillkommer kostnader för översättning av din ansökan till respektive lands språk. Ett patentombud debiterar vanligtvis sitt arbete per timme. Kontaktuppgifter till ombud hittar du enkelt via de olika söktjänster som finns på webben.

Finansiering

Du har möjlighet att söka ekonomiskt stöd för din patentansökan. Du kan vända dig till innovationsaktörer som till exempel Svenska Uppfinnareföreningen, ALMI Företagspartner och Tillväxtverket. Du kan även höra dig för hos olika aktörer inom företagsetablering och entreprenörskap.

Läs mer

Kostnadsexempel för patent

Avgifter och betalning - patent