Innan ansökan

Innan du ansöker om patent är det bra om du funderar igenom några frågor.

Hur vill du använda patentet?

Att ansöka om patent kostar tid, arbete och pengar. Om du tror att din uppfinning har ett kommersiellt värde, eller om du ser någon annan anledning till att patentskydda din uppfinning, då kan det vara värt att ansöka om patent.

Tänk på att din uppfinning inte automatiskt har ett kommersiellt värde, även om den uppfyller kraven för att bli patenterad.

Behöver du ansöka om flera patent och kanske kombinera patenten med andra skyddsformer?

Om din uppfinning består av flera mindre uppfinningar, kan det vara nödvändigt att ansöka om flera patent, alltså ett patent för varje enskild uppfinning.
Vill du skydda din uppfinning ytterligare kan du även fundera på att komplettera ditt patent med andra immaterialrättsliga skyddsformer, till exempel varumärke och design.

Prototyp

För att ta reda på om din uppfinning fungerar kan du göra en prototyp, det vill säga en modell. Vill du visa upp prototypen för framtida affärspartner måste prototypen vara framtagen på ett professionellt sätt. Tänk på att patentansökningar lämnas in skriftligt och att vi normalt inte tar emot några apparater eller modeller i samband med ansökan.

Har du frågor om patent?

Kanske måste du kontakta utomstående parter för till exempel rådgivning, förmedling av kontakter eller finansiering. Då är det bra att du är förberedd och har klart för dig hur din marknad ser ut, vilka behov du har och hur du kan minimera riskerna när du avslöjar din uppfinning för potentiella affärspartner. Kom ihåg att inte offentliggöra din uppfinning innan du lämnar in din patentansökan. 

Du kan själv undersöka hur det ser ut på ditt teknikområde genom att söka offentliga patent i Svensk Patentdatabas och Espacenet. Behöver du vägledning, kontakta kundsupport.

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)

Espacenet (extern webbplats)

Ta hjälp av ett patentombud

Det kan vara svårt att skriva en korrekt patentansökan och du kan behöva hjälp av en expert, ett patentombud. PRV:s statistik visar att ansökningar som skrivits av professionella patentombud oftare leder till patent.

Hitta patentombud

Läs mer

Villkor för patent

Håll din uppfinning hemlig

Val av patentombud