Ansöka om patent

Här hittar du den information du behöver för att ansöka om patent. Tänk på att du inte får göra din idé offentlig innan du har lämnat in ansökan.

Att söka patent för Sverige

Det är till PRV du vänder dig med en nationell svensk patentansökan. Vi är också en internationell myndighet, så om du vill gå vidare i andra länder kan du fortfarande använda dig av oss.

Att söka patent utanför Sverige

Vill du söka patent utanför Sverige finns i huvudsak tre olika sätt att göra det på:

  • Internationell ansökan, PCT
  • Europeisk patentansökan, EP-ansökan
  • Nationell patentansökan direkt till behörig utländsk myndighet

När du vill söka patent i flera länder kan det vara bra att starta patentprocessen med en nationell svensk ansökan. Du har 12 månader på dig att söka patent utomlands efter att du har lämnat in en ansökan i till exempel Sverige.

Läs mer

Svensk patentansökan

Patent i andra länder

Har du frågor om patent?

Så söker du patent (pdf 870 kB)