Sociala medier och webbplatser

Med sociala medier och andra särskilda webbplatser för olika ämnen bygger vi nya relationer, ökar tillgängligheten till PRV, hjälper till att belysa sakfrågor, stöttar våra kunder och tar vara på frågor och åsikter om oss.

Streamalagligt.se

På denna webbplats hittar du lagligt innehåll inom musik, film, TV-program, e-böcker, dataspel och sport.

Streamalagligt.se (extern webbplats)

Upphovsrättsskolan

Upphovsrättsskolan innehåller spel och övningar om upphovsrätt för elever och lärare på grundskolan. Webbplatsen är en del i PRV:s arbete med att höja kunskapen om upphovsrätten. 

Upphovsrättsskolan.se (extern webbplats)

PRV-bloggen

Här bloggar vi om nyttan med immateriella tillgångar. Vi som skriver är anställda på PRV. Vi bjuder ofta in gästbloggare som är aktiva inom företagande och immaterialrätt.

prvbloggen.se (extern webbplats)

PRV på Facebook

På Facebook vill vi öka kunskapen om patent, varumärken, designskydd och upphovsrätt. Vi vill även bidra till en ökad medvetenhet om värdet av immateriella tillgångar. När du kommunicerar med oss på Facebook var noga med att inte lämna ut detaljer och ritningar på din innovation.

prv.se/facebook (extern webbplats)

PRV på Twitter

Vi finns på Twitter för att bidra till samhällsdebatten om immateriella tillgångar, innovation och tillväxt i Sverige, ofta med hashtaggen #prvsverige.

twitter.com/prv_se (extern webbplats)

PRV på LinkedIn

Vi finns på LinkedIn för att sprida information och berätta om lediga tjänster. PRV:s djupa kompetens finns representerad här.

linkedin.com/company/prv (extern webbplats)

PRV på Instagram

Vi finns på Instagram för att vi vill höja kunskapen om upphovsrätt och bidra till en ökad medvetenhet om värdet av immateriella tillgångar.

instagram.com/prv_se (extern webbplats)

PRV på Youtube

Här lägger vi våra webbsända seminarier och filmer för att dela med oss av materialet och sprida information om immaterialrätt.

youtube.com/user/PRVfilm (extern webbplats)

Dialogen med oss

I sociala medier kommunicerar PRV i huvudsak på svenska. Inlägg och kommentarer som görs i våra kanaler blir allmänna handlingar. Vill du kontakta oss i ett enskilt ärende, kontakta vår kundsupport.

Kontakta vår kundsupport