PRV-huset fyller 100 år

Kemikalieinspektionen och Patent- och registreringsverket ska i ett innovationsprojekt använda AI och patentinformation för att identifiera farliga kemikalier i framtida varor och produkter redan i utvecklingsstadiet.

Idag sker insatserna mot hälso- och miljöfarliga kemikalier till största delen reaktivt och arbetet är resurskrävande.

- Det är kostsamt för samhället och företagen att backa när en vara redan nått marknaden och de farliga kemikalierna kommit ut i miljön. Vi tror att det finns stor potential i att använda AI och patentinformation för att se till att produkter blir giftfria från början, säger Per Ängquist, generaldirektör på Kemikalieinspektionen.