Stor ökning av varumärkesansökningar

Antalet varumärkesansökningar till PRV ökade med drygt 14 procent under andra kvartalet 2021 jämfört med samma period i fjol.

Ansökningarna från Västernorrlands län har ökat mest, med drygt 74 procent jämfört med samma period föregående år. Kronoberg och Östergötland hamnar på plats två respektive tre.

Ser man till vilka län som skickat in flest varumärkesansökningar så ligger Stockholm i topp, följt av Västra Götaland och Uppsala på andra respektive tredje plats.

-Det är glädjande att det har skett en så kraftig ökning.  Det visar att det finns en stark företagaranda i Sverige, inte minst i Västernorrland, som inte påverkats negativt av pandemin utan snarare tvärtom verkar ha växt sig ännu starkare, menar Patrik Rönnkvist, avdelningschef för DVA (Design- och Varumärkesavdelningen).

Inkommande varumärkesansökningar efter Q2 (halvårssiffror) listat efter ökning i procent.

Län

2021_Q2

2020_Q2

Procent

VÄSTERNORRLAND

82

47

74,5%

KRONOBERG

56

34

64,7%

ÖSTERGÖTLAND

159

111

43,2%

VÄSTMANLAND

74

52

42,3%

JÄMTLAND

56

40

40,0%

UPPSALA

147

112

31,3%

VÄSTRA GÖTALAND

793

669

18,5%

DALARNA

79

68

16,2%

SKÅNE

565

491

15,1%

HALLAND

127

111

14,4%

JÖNKÖPING

92

82

12,2%

STOCKHOLM

1 873

1 687

11,0%

VÄRMLAND

60

55

9,1%

ÖREBRO

67

62

8,1%

VÄSTERBOTTEN

69

65

6,2%

KALMAR

55

52

5,8%

NORRBOTTEN

66

65

1,5%

SÖDERMANLAND

65

65

0,0%

GÄVLEBORG

58

71

-18,3%

BLEKINGE

26

32

-18,8%

GOTLAND

28

55

-49,1%

Summa

4 597

4 026

14,2%