Ny praxis för utstyrselmärken

Den 1 juli 2020 ansluter sig Sverige till en ny EU-praxis som tagits fram inom ramen för EU:s konvergensprogram CP9.

Den nya praxisen bestämmer den lägsta nivån på särskiljningsförmåga hos utstyrselmärken när den tredimensionella formen inte ensam kan registreras men när varumärket också innehåller ord eller figurer.

Praxisen om utstyrselmärken är en del i ett samarbete mellan EU:s immaterialrättsmyndigheter för att arbeta fram gemensamma riktlinjer och synsätt.