Ändringar i regler för PCT från 1 juli 2020

Den 1 juli kommer ett antal förändringar i reglerna för internationella patentansökningar (PCT) att genomföras. Ändringarna innebär bland annat bättre möjligheter att göra tillägg i en PCT-ansökan om tillägget finns i (har motsvarighet i) din prioritetsgrundande ansökan. Nytt är även att den som sänder in handlingar för sent kan ursäktas om förseningen beror på att e-tjänster inte fungerar.