Om varumärke

Ett varumärke är en symbol eller ett kännetecken för en produkt eller tjänst. 

Varumärket som både syns och hörs

Sverige år 1968. Fler och fler människor skaffar frys och glass är plötsligt något man kan äta hemma. Tidigare hade det varit en ren lyxprodukt, endast för några få. Men hur skulle man få hem glassen utan att den blev förstörd? Hanteringen hos grossist och butik var inte den bästa. En glassfabriksägare vid namn Eric Ericsson kom då på idén att köra glassen direkt från fabriken till människornas hem. Så föddes Hemglass-bilen, och framgången kom snabbt och har hållit i sig. Melodin vi förknippar Hemglass med kom till i mitten av 1970-talet och år 1999 var Hemglass först i Sverige med att registrera ett ljud (notbild) som varumärke. Idag är det inte ovanligt att företag registrerar ljudmärken, men för pionjären Hemglass var det svårare och särskilda prövningar krävdes innan registreringen gick igenom. Men Hemglass har förstås inte bara registrerat sin melodi, logotypen är ett registrerat varumärke ända sedan 1974.

Vad räknas som ett varumärke?

Ett varumärke är en symbol eller ett kännetecken för en produkt eller tjänst. Det kan bestå av ord, figurer, bokstäver/siffror, personnamn, slogans eller ljud. Det kan också vara en specifik utformning av själva produkten eller dess förpackning. Oavsett vilket kännetecken man väljer måste det kunna återges grafiskt.

Varför varumärkesskydd?

Att skydda sitt varumärke leder inte automatiskt till bättre affärer, men förutsättningarna att lyckas ökar. Du säkrar att ingen annan kan använda sig av ditt varumärke, eller använda ett liknande kännetecken, för att sälja samma saker som du.

Ditt varumärke är en immateriell tillgång; varumärket kan säljas eller licensieras ut. Ett varumärkesskydd kan också göra det lättare att hitta investerare och affärspartners.

Vad är det som gäller?

Ditt varumärke får inte gå att förväxla med redan inarbetade eller registrerade varumärken. Det måste gå att särskilja från andra kännetecken som används för liknande varor eller tjänster. Om du planerar att börja med hemleverans av glass får du till exempel inte registrera en melodi som går att förväxla med Hemglass-melodin. Du kan inte heller kräva ensamrätt på ord som beskriver dina varor, som ”pinnar och strutar”; alla som säljer glass måste ha rätt att använda den typen av ord. Varumärket får inte vara tänkt att vilseleda eller väcka förargelse, kränka någon annans upphovsrätt eller strida mot annan lag.

Varumärkesskyddet gäller i tio år från registreringen och kan sen förlängas med tio år i taget, hur länge som helst.