Om upphovsrätt

Upphovsrätten skyddar musik, film, litteratur och annat konstnärligt skapande. Den går inte att ansöka om utan uppstår automatiskt när ett verk skapas.

Upphovsrätt – hur funkar det?

Upphovsrätten betyder att den som skapat ett konstnärligt verk är den som bestämmer över det. Skaparen av verket kallas ofta upphovsman eller upphovsperson oavsett kön eller ålder.

Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovspersonens död.

Upphovsrätt = copyright

Den engelska benämningen på upphovsrätt är copyright. Denna engelska term används ofta även i svenska texter och avser då upphovsrätt. Ibland ser man också symbolen med bokstaven C i en cirkel © som ska visa att man hävdar upphovsrätt för verket. ©-symbolen saknar dock rättslig betydelse i Sverige.

Vad omfattas av upphovsrätten?

Böcker, tidningsartiklar, musik, filmer, målningar, fotografier, datorprogram, skulpturer, möbler, lampor och byggnadskonst är sådant som är skyddat genom upphovsrätten. Precis allt som skapas omfattas dock inte. För skydd krävs att verket anses ha ”verkshöjd”. Verkshöjd innebär att det du skapat måste nå upp till en viss nivå av originalitet . Bara människor kan få upphovsrätt, om en chimpans eller ett datorprogram skapat en målning gäller den inte.

Ekonomiska och ideella rättigheter

Man skiljer på ekonomiska och ideella rättigheter.

De ekonomiska rättigheterna betyder att skaparen av ett verk är den som beslutar om och på vilket sätt det får användas och spridas. Du som upphovsperson avgör om din låt får användas i en reklamfilm, om novellen du skrivit ska få publiceras, om ditt foto får användas till en affisch. De ekonomiska rättigheterna kan överlåtas till någon annan genom avtal; exempelvis till ett bokförlag, en fotoagentur, företaget du jobbar åt, eller STIM och skivbolag om du är musiker.

De ideella rättigheterna innebär att man måste namnge upphovspersonen om man använder ett verk – citerar du ur en bok måste du ange vem författaren är. Det ska också finnas en respekt för verket; du får inte ändra det eller kränka upphovspersonen. De ideella rättigheterna kan inte överlåtas.