Om patent

Patent är ett skydd för en ny, teknisk lösning på ett problem och är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning.

Skruven som lurar kroppen

Titanskruven är en uppfinning som hjälper människor både att få nya tänder, fötter och fingrar. Det är en teknisk lösning som används över hela världen, men upptäckten gjordes av en forskare i Lund, och skedde genom en slump. Under ett experiment på 1950-talet märkte Per-Ingvar Brånemark att ett titaninstrument hade växt fast i benstommen på en kanin. Normalt sett stöter kroppen bort främmande material, men inte den här gången. Titan ”lurar” kroppen att det hör hemma där. Per-Ingvar Brånemark insåg att upptäckten var av betydelse, forskade vidare och fick så småningom patent för titanskruven – en skruv som växer ihop med käkbenet och som man kan använda för att sätta fast tandimplantat. Metoden kallas osseointegrering (osseo=ben) och 1965 gav upptäckten för första gången en tandlös patient nya tänder. Idag används tekniken även för att sätta fast olika typer av proteser, till exempel finger- och benproteser.

Patent – varför då?

Patent är ett skydd för en ny, teknisk lösning på ett problem. Om du vill vara ensam om din uppfinning och hindra konkurrenter från att använda den utan att betala för det, bör du söka patent. Utan patentskydd finns det risk att andra kopierar din produkt och säljer till ett lägre pris, eftersom de inte behöver täcka forsknings- och utvecklingskostnader och kanske inte tillverkar med samma kvalitet.

Med ett patent ökar också dina chanser att hitta investerare och affärspartners. Det är en immateriell tillgång som du kan licensiera ut eller sälja.

Vad innebär det att ha patent på något?

Med ett patent har du ensamrätt på din uppfinning i 20 år. Ingen annan får under den tiden tillverka, sälja eller importera uppfinningen utan patenthavarens tillstånd. I gengäld är du tvungen att offentliggöra din uppfinning och betala en årlig avgift.

Har du ett svenskt patent gäller det i Sverige, men vem som helst utanför landet har rätt att tillverka och sälja din uppfinning. För att förhindra det kan du söka patent i fler länder.

Patent – på vad?

Inte alla uppfinningar kan få patent. Det finns tre krav som din uppfinning måste uppfylla:

  • Uppfinningen måste vara ny. Den får inte ha offentliggjorts tidigare någonstans i världen, inte ens av dig själv. Tänk därför på vilka du diskuterar din uppfinning med. Eller håll den helt hemlig.
  • Den måste ha uppfinningshöjd. Det betyder att den måste skilja sig väsentligt från andra, redan kända lösningar.
  • Den måste vara industriellt tillämpbar.  Det betyder bland annat att uppfinningen måste lösa ett problem på ett tekniskt sätt. Den ska också vara reproducerbar; d v s samma resultat ska uppnås varje gång.

Strunta i patent – när då?

Om du tror att din produkt är kortlivad kan det vara bättre att satsa direkt på produktion och marknadsföring, istället för patent. Det gäller också om ditt skydd blir så snävt att det blir lätt för dina konkurrenter att kringgå det, eller om det blir svårt att bevisa att någon plagierat din produkt.

Det här går inte

Om företeelser som normalt inte anses vara uppfinningar och som kan tillgodogöras industriellt:
Det går inte att i Sverige ta patent enbart på affärsidéer, teorier, medicinska metoder, datorprogram, presentation av information, upptäckter eller matematiska samband. Har du sådana idéer kan det finnas andra typer av skydd. Om du har en teknisk lösning på ett problem som inkluderar användandet av t ex ett datorprogram så hindrar inte datorprogrammet att helheten kan vara patenterbar.