Om kompletterande skydd

Marknadsföringsrätten är ett komplement till immaterialrätten eftersom den bland annat reglerar snyltning på varumärke och den finns för att skydda företagare och konsumenter i samband med marknadsföring av en vara eller tjänst.

I marknadsföringslagen finns konkreta exempel på otillåten marknadsföring. Detta är otillåtet:

  1. Att använda kopior som lätt kan förväxlas med ett annat företags kända och särpräglade produkter.
  2. Jämförande reklam i vissa former. Det är otillåtet att snylta på eller smutskasta andra företags produkter eller kännetecken.
  3. Vilseleda om egna eller andra företags varumärken, varunamn, kännetecken eller andra rättigheter.

Eftersom marknadsföringsrätten bland annat handlar om att skydda varumärken från snyltning finns det en nära koppling mellan immaterialrätten och marknadsföringsrätten.