Om design

När du köper ny jacka eller nya skor är det säkert inte bara funktion och pris som avgör. Designen betyder mycket.

Skallen som blev god design

Året var 1992 och familjen Lindström hade fått en idé. De skulle starta en godisfabrik med gelé- och skumgodis som specialitet. Mamma Birgitta, pappa Berndt och de två sönerna Ulrik och Stefan tog initialerna i sina namn och bildade tillsammans företaget Bubs godis. En av deras strategier var att de själva skulle designa allt sitt godis, för att kunna vara ensamma på marknaden om det. I sitt sortiment har de numera både sura bläckfiskar, violkatter och salta pistoler, men för att konkurrenterna inte ska kopiera deras godisar måste de designskyddas. En av Bubs riktiga storsäljare är skallen, som finns i flera olika smaker och har en egen facebook-fanclub. År 2006 fick godisskallen designskydd hos PRV och nu får ingen annan svensk godistillverkare producera liknande skallar. Även godis går alltså bra att designskydda.

Utseendet spelar roll

Det räcker oftast inte med att en produkt är funktionell för att den ska sälja. Ett tilltalande utseende – alltså designen – är ofta det som avgör när man väljer mellan flera, annars likvärdiga produkter. När du köper ny jacka eller nya skor är det säkert inte bara funktion och pris som avgör.

Designskydd eller mönsterskydd?

Två ord för samma sak. PRV använder oftast ordet designskydd när vi beskriver och informerar på vår webbplats. I lagtexter används ordet mönsterskydd. Oavsett vilket ord som används står de idag för samma sak, det vill säga, skydd av en produkts utseende.

Varför designskydd?

Att ta fram rätt design för sin produkt tar ofta långt tid och kostar mycket pengar, och om du inte skyddar den ökar risken att någon annan drar nytta av dina investeringar och kopierar din design. Det är bara utseendet och formen man skyddar med ett designskydd (mönsterskydd), inte själva funktionen eller den bakomliggande idén.

Ett designskydd (mönsterskydd) är en immateriell tillgång; designen kan säljas eller licensieras ut. Det kan också göra det lättare att hitta investerare och affärspartners, eftersom de då kan känna sig trygga med att du har ensamrätt till din design.

Vad innebär det att ha ett designskydd?

Med ett designskydd (mönsterskydd) får ingen annan tillverka, sälja eller importera kopior av din design. Om någon ändå tillverkar och säljer till exempel likadana lakritsskallar som Bubs godis, så kan familjen Lindström, som designskyddat (mönsterskyddat) sina skallar, få skadestånd. Och den som tillverkat kopiorna kan dömas till böter eller fängelse.

Designskyddet (mönsterskyddet) gäller i fem år från den dag du lämnat in din ansökan, och kan förlängas upp till max 25 år.

Designskydd – på vad?

All formgivning går inte att designskydda (mönsterskydda) – hur fin den än är. För att du ska kunna skydda designen på din produkt krävs att den är:

  • Ny. Formgivaren har ett år på sig att ansöka om registrering av mönsterskydd (designskydd) från offentliggörandet av designen.
  • Designen måste ha särprägel. Det betyder att designen inte får vara så enkel att den räknas som en form alla ska kunna använda, som en cirkel eller triangel.

Din design kan inte designskyddas (mönsterskyddas) om den utan tillstånd innehåller någon annans varumärke, företagsnamn, porträtt, släktnamn, konstnärsnamn eller ett upphovsrättsligt skyddat verk. Den får inte heller innehålla ett statsvapen eller statsflagga, eller strida mot ”god sed”.