Om andra möjligheter

Det finns flera möjligheter att ta hand om sitt företags immateriella tillgångar.

Spotify ­– samarbetenas mästare

Spotifys idé är att erbjuda stora mängder musik till en låg kostnad, ett lagligt alternativ till nedladdning. Att företaget lyckades lansera sin idé ­– och framgångarna som följt – är till stor del tack vare avtal och samarbeten. Men hur gick de tillväga?

– Avtal och samarbeten. För att ha någon musik att erbjuda var de tvungna att skaffa sig rättigheterna till massor av musik. Snabbt. Genom att erbjuda världens största skivbolag att bli delägare i Spotify till en symbolisk summa pengar fick de tillgång till de multinationella bolagens musik. De fyra största skivbolagen betalade tillsammans endast runt 100 000 kr för 18 procents ägande, en andel som nu är värd många, många miljoner. Det här var avtal och samarbeten som var helt nödvändiga för Spotify existens.

På senare tid har Spotify även börjat samarbeta med andra typer av företag, som Facebook och Coca-cola.

­– Affärsstrategier. En av Spotifys tidiga affärsstrategier var att bara de som hade en personlig inbjudan fick tillgång till Spotifys musik. Det gjorde att människor började prata om Spotify, att det verkade exklusivt och skapade en efterfrågan. En affärsstrategi som fick människor att intressera sig för produkten.

– Företagshemligheter. Insynen i företaget är begränsad. Mycket lite är känt kring avtal och artisternas ersättning.

En närmare titt på olika möjligheter

Det finns flera möjligheter att ta hand om sitt företags immateriella tillgångar. De är viktiga att känna till i de fall tillgångarna inte faller inom ramen för immaterialrätten.

Affärshemligheter

Recept och processer för att ta fram en viss produkt kan höra till företagets affärshemligheter. De kan generera pengar exempelvis genom licenser till andra företag inom samma bransch. Läsk tillverkas till exempel ofta på licens.