Teknisk litteratur

För dig som är innovatör är det viktigt att undersöka om din tekniska lösning redan finns. Sök därför både i BiblioteksSök och i patentdatabaserna.

I BiblioteksSök finns vetenskapliga publikationer - tryckta och elektroniska artiklar, tidskrifter och böcker - som redogör för olika tekniska innovationer från forskningsfältet.

BiblioteksSök (extern webbplats)

Patentdatabasen Espacenet växer snabbt och innehåller ca 90 miljoner ansökningar och patentdokument från hela världen. Här gör du dina sökningar på engelska.

Espacenet (extern webbplats)

Svensk patentdatabas ger dig möjlighet att söka bland svenska patent, offentliga patentansökningar och europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige. Svenska patent går att finna från 1885 och framåt. Sökningar kan göras på både svenska och engelska.

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)

Vill du undersöka om din idé är ny? Besök biblioteket och sök svaret i våra fulltextdatabaser. Du kan boka vägledning i hur man söker. 

Boka vägledning

Öppettider