Hitta immaterialrätt

Immaterialrätt är juridiken kring patent, varumärken, design och upphovsrätt.

Sök efter artiklar och böcker

Du hittar referenser till artiklar och böcker inom immaterialrätt och närliggande ämnesområden i databasen Innova. Litteraturen i Innova finns tillgänglig i vårt bibliotek. De tidskrifter och böcker som är placerade i magasin plockar vi snabbt fram åt dig när du behöver dem.

Innova, databas (extern webbplats)

I BiblioteksSök har du möjlighet att söka i Innova samtidigt som du också hittar artiklar ur e-tidskrifter. BiblioteksSök innehåller även andra ämnesområden än immaterialrätt.

BiblioteksSök (extern webbplats)

Tidskrifter

Vill du få en översikt över bibliotekets e-tidskrifter inom immaterialrätt finner du den i vår tidskriftslista.

Tidskrifter och e-böcker, BiblioteksSök (extern webbplats)

E-böcker

Våra immaterialrättsliga e-böcker kan du antingen låna hem i 14 dagar eller så är du välkommen att sitta och läsa i biblioteket. För att kunna ladda ned en e-bok måste du först besöka biblioteket.

Tidskrifter och e-böcker, BiblioteksSök (extern webbplats)

Böcker inom juridik

Du kan enkelt se vilka böcker inom immaterialrätt och övrig juridik som köpts in till biblioteket de senaste åren. Genom vår bibliotekskatalog, Libris, hittar du en sammanställning.

Libris, PRV:s bibliotekskatalog (extern webbplats)

Lagar, förarbeten och rättsfall

Lexpress bevakar domstolar som fattar beslut i immaterialrättsliga tvister. Här finns avgöranden från bland annat tingsrätterna, hovrätterna, Patent- och marknadsdomstolen, Högsta domstolen samt rättsfall från EU-domstolen och Tribunalen.

Lexpress (extern webbplats)

I Juno hittar du lagar, kommentarer, förarbeten som SOU och Ds samt praxis från domstolar i Sverige och Europadomstolen. Här finns också tidskrifterna Ny juridik och Svensk juristtidning.

Juno (extern webbplats)

Riksdagstryck, Svensk författningssamling (SFS), Statens offentliga utredningar (SOU) och Departementsserien (Ds) finns också i tryckt form i bibliotekets magasin. Be oss om hjälp så plockar vi fram det du behöver. 

Kontakta biblioteket

I vårt bibliotek har du tillgång till databaser, böcker och tidskrifter - tryckta och elektroniska. Har du frågor och funderingar är du förstås välkommen att höra av dig till oss!