Kundrepresentantsmöte 10 maj 2021

I detta möte vänder vi oss till representanter och branschorganisationer för immaterialrättsexperter.

Mötet sker i digital form via Teams, länkar skickas ut några dagar i förväg till dig som har anmält dig.

Anmälan kan göras senast 4 maj.

Agenda

9.30 - 10.50 Fokus: Design och Varumärke

 • Information från PRV
 • EUIPO-projekt
 • Hur vill ombud arbeta post Corona?
 • Frågor från kundrepresentanter

11.00 - 12.00 Övergripande del

 • E-signering
 • Remiss innovationsstödsutredningen

12.00 - 13.00 Paus

13.00 - 14.00 Fokus: Patent

 • Presentation av Sara Backman, ny avdelningschef för Patentavdelningen
 • Aktuell information från Patentavdelningen
 • Resultat från NKI-undersökning
 • Rapporter från internationella möten där PRV har deltagit
 • Frågor från kundrepresentanter

Anmälan

När du anmäler dig, välj vilken eller vilka delar du vill delta i. Anmälan kan göras senast 4 maj.

Anmälan: Fokus Design och Varumärke

Anmälan: Övergripande del

Anmälan: Fokus Patent