Välja ett bra namn

Ett genomtänkt namn på din vara, tjänst eller företag är viktigt. Det ska skapa intresse och får inte missuppfattas, vare sig i Sverige eller övriga länder du är verksam i.

Det finns goda skäl att pröva sig fram med påhittade och associativa namn som skapar intresse och ger en känsla för varan, tjänsten och företaget. Oavsett vilket namn du väljer är ett det alltid en god investering att välja ett namn som är väl genomtänkt.

Namnstrategi

Tydligheten hos konkreta namn kan göra det enkelt att motsvara kundens förväntningar. De är lätta att minnas. De talar direkt till givna målgrupper.
Påhittade och associativa namn är rymliga och bra om varan eller tjänsten utvecklas och byter karaktär. De kan uppfattas som mer spännande än tydliga och konkreta namn och sätter därmed företaget på kartan. Påhittade och associativa namn går ofta att varumärkesregistrera och det finns goda chanser att hitta en ledig domän.

Utveckla ditt företags namngivningsprocess

  1. Ta fram en strategisk namnplattform för att få en god överblick över företagets alla namnutmaningar.
  2. Tänk på att en viss typ av namn kan bli mycket populära under en tid, för att sedan kännas helt daterade. Rätt namn får produkten att leva längre.
  3. Gör språkliga utvärderingar så att namnet du väljer inte betyder något ofördelaktigt på andra språk.
  4. Kontrollera att du inte lägger dig nära eller inkräktar på andras varumärke när du väljer namn.
  5. Kontrollera att domännamnet är ledigt.

Digital marknad är internationell marknad

Tänk på att den webbplats där du marknadsför ditt företag, dina varor eller tjänster är åtkomlig globalt. Har du information på andra språk, till exempel engelska, kommer webbplatsen att hittas av söktjänster och exponeras i många andra länder. Därmed finns du på marknader utomlands vare sig du vill det eller inte. Det kan vara bra att tänka på när du väljer namn.