Upphandling och immateriella rättigheter

Om du upphandlar något som innehåller ett skapande eller en innovation är det viktigt att du avtalar om de immateriella rättigheterna.

Tänk tidigt igenom:

  • vilka skydds- eller registrerbara immateriella rättigheter och tillgångar som kommer att uppstå i det upphandlade uppdraget
  • vilka behov av att använda dem som kommer att finnas.

Om du inte avtalar om något annat kommer den som registrerar ett varumärke, en design eller ett patent få den fullständiga och obegränsade rätten. När det gäller skapandet av ett verk (till exempel en text eller en bild) så ger upphovsrätten automatiskt skaparen alla rättigheter. Upphovsrätten är en rättighet som inte behöver registreras för att gälla.

Skriv in immateriella rättigheter i avtalet med leverantören

I avtalet skriver du vem som har rätten att använda en immateriell rättighet, hela eller delar av den.

En immateriell rättighet kan visserligen ofta säljas vidare helt, men ofta räcker det med att reglera ett visst användande av rättigheten.

Detta bör avtalet med leverantören innehålla

I avtalet är det viktigt att detta framgår:

  • vilka immateriella rättigheter och tillgångar som uppdragstagaren kommer att bidra med eller skapa
  • vilka immateriella rättigheter och tillgångar som uppdragstagaren och upphandlaren eventuellt skapar gemensamt
  • vem som ska äga rättigheterna och tillgångarna, ska de helt eller delvis övergå till upphandlaren
  • hur upphandlaren ska få använda de immateriella rättigheterna: tidsperiod, geografisk omfattning, eventuella andra avgränsningar
  • hur underleverantörers rättigheter ska hanteras
  • vad som gäller för en tredje part som ska använda immateriella tillgångar som uppstår i uppdraget
  • annat som kan påverka hur upphandlaren får använda immateriella rättigheter.

Behöver du även ett sekretessavtal?

Tänk på att kan finnas immateriella tillgångar som skapas i uppdraget och som är företagshemligheter. Det kan då även behöva skrivas ett separat sekretessavtal.

Exempel på innehåll i ett sekretessavtal

Mer information om avtal

Avtal om immateriella tillgångar