Exempel på immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar är sådant som man inte direkt kan ta på med handen men som ändå skapar stora värden. Till exempel en logotyp eller en affärsidé.

 • Namn på företaget, produkt eller tjänst
 • Logotyp för företaget produkt eller tjänst
 • Domännamn
 • Design och utseende
 • Beviljade patent och patentansökningar
 • Registrerade och oregistrerade varumärken och design
 • Upphovsrätter
 • Företagshemligheter
 • Affärsidéer eller affärsmodeller
 • Kompetens och spetskunskap
 • Interna manualer och arbetsmetoder
 • Kundregister
 • Tillverkningsprocesser
 • Databaser
 • Text, foto, musik och film
 • Datorprogram, dataspel och appar
 • Egenutvecklad teknik
 • Forskningsresultat
 • Resultat av utvecklingsarbete och samarbete
 • Samarbetsavtal om immaterialrätt