BiBB Instruments - borrar djupare i kroppen

Företaget BiBB Instruments är sprunget ur klinisk forskning på Lunds Lasarett. Läkaren och grundaren Charles Walther har diagnostiserat många cancerpatienter. Erfarenheten som praktiserande läkare och en vilja att kunna hjälpa än fler patienter ledde fram till en uppfinning som underlättar diagnos av cancertumörer i mage, tarm och lunga med hjälp av en medicinsk borr. Borrinstrumentet tar sig djupare ner och kan ta mer precisa prover än traditionell endoskopisk biopsering.

Kliniska studier tar tid och kräver nätverk

Att göra kliniska studier och bevisa att uppfinningen fungerar på människor med en specifik åkomma är ett omfattande utvecklingsarbete. Studierna görs på sjukhus med verkliga patienter. ”Vi fick ett enormt stöd från Lunds Lasarett och den personal som arbetar där i den dagliga vården. Läkarkollegor, klinikchefer och patienter ställde upp när vi genomförde våra studier”,  berättar Charles Walther. BiBB Instruments kliniska studie är nu publicerad i den globala databasen PubMed där all medicinsk vetenskap hamnar efter omfattande granskning. ”Innan studierna och publicering hade vi förstås lämnat in en patentansökan på vår uppfinning, för att inte förstöra nyhetsvärdet”, fortsätter Charles.

Hur hanterar företaget sina immateriella tillgångar?

Att bygga och testa medicinteknik är tidskrävande och kostsamma processer och BiBB Instruments har koncentrerat sig på att skydda sina framtagna instrument med patent. Man har även registrerat varumärkesskydd för produktnamnen, till exempel borren Endodrill.

Företaget siktar in sig på de stora marknaderna. Inledningsvis tog Charles hjälp av PRV för nationell patentansökan och gick sedan vidare med PCT och Europeisk ansökan för sju stora marknader i världen. I dagarna har ett av deras patent blivit godkänt i Kina.

Till sin hjälp med immaterialrätt har företaget ett ombud med kontakter på alla större marknader i världen.

Kontakten med PRV

”På PRV fick vi god service, givande dialog och bra återkoppling på den tekniska lösningen. Redan i samband med att jag ställde upp och vann tävlingen i teveprogrammet Uppfinnarna började min kontakt med PRV”, berättar Charles.
”I förhållande till internationella myndigheter går granskningen snabbt och enligt förutsägbara tidsplaner med mycket hög kvalitet. De patentingenjörer jag har pratat med har varit pålästa och kunniga. Själva förarbetet med en patentansökan tar förstås mycket tid, men själva handläggningen på PRV har varit tydlig och snabb”, menar Charles.

Licensiering och återförsäljare

Företaget BiBB Instruments siktar på att attrahera licenstagare och återförsäljare hos de stora internationella medicinteknikföretagen. Immaterialrättsstrategin är därför uppbyggd med detta som mål. ”För oss handlade det i början om avvägningar mellan kostnader, bygga prototyp eller patentera. Vår strategi för immaterialrätt skapades för att vara gångbar och intressant för de större globala medicinteknikföretagen”, förklarar Charles.

Var är företaget idag och om fem år?

BiBB Instruments är sprunget ur ett avhandlingsarbete där Charles Walther är majoritetsägare i företaget och Lunds Universitets holdingbolag är delägare. Utvecklingen av Endodrill har gått fort för att vara en medicinteknisk produkt och företaget står idag på tröskeln till kommersialisering och arbetar med att vidareutveckla borren till en steriliserad engångsprodukt. Målsättningen är att växa i lugn och stabil takt. ”Om fem år är BiBB Instruments ett internationellt etablerat utvecklingsföretag inom cancerdiagnostik med anställda läkare, tekniker, patentingenjörer och affärsrådgivare”, beskriver Charles.

Erfarenheter av det svenska innovationsstödsystemet

Charles uttrycker stor tacksamhet till VINNOVA och Lunds Universitet som har hjälpt honom med forskningsmedel och kompetens. LU Innovation såg tidigt potentialen i den tekniska lösningen och hjälpte honom inledningsvis att utvärdera patenterbarheten hos uppfinningen. ”För ingenjörerna på LU Innovation fick jag förklara hur min uppfinning skiljde sig från andras”, berättar Charles.

Familjen Kamprads stiftelse och Sten K Johnsons stiftelser har även varit betydelsefulla för utvecklingen. ”De såg och värderade projektets entusiasm”, berättar Charles.

Även Almi och region Skånes innovationssystem har stöttat företaget i olika skeden.

”I ansökningarna underlättar det enormt att jag är van vid skrivande - skolad av att söka forskningsanslag. På ett sakligt och konkret sätt presenterar man idén där fördelarna tydligt framgår”, reflekterar Charles.

Charles Walthers bästa tips till företag som startar i forskning!

Fokusera på en av dina idéer och driv den så långt det går. Lägg de andra idéerna på hög för framtiden. Det är svårt men nödvändigt när man är idérik och kreativ. Låt marknaden avgöra vilken av dina idéer du fokuserar på.

Intervjun gjordes 2016.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online