Har du kommit på något smart?

Utan nya tankar utvecklas vi inte. Varken som människor eller samhälle.
Men för att uppmuntra till nyskapande behöver smarta idéer löna sig, så att människor har möjlighet att fortsätta skapa.

En liten film om stora värden

Bakom allt som tillverkas är det många beslut som tagits och idéer som kläckts. Ta den här skon som exempel: förutom det mest grundläggande – att den ska skydda fötterna – har beslut tagits om hur den ska se ut, vilket material den ska tillverkas i, och om den ska säljas med hjälp av en snygg logotyp eller ett konstnärligt foto.

De här idéerna kan vara helt avgörande för om skon blir en succé eller inte. Därför kan man vilja ha ensamrätt på dem, så att man slipper bli kopierad. Det går att skydda idéer som är kopplade till: 

Varumärket –det som kännetecknar en produkt eller tjänst.

Designen – det som handlar om utseendet.

Patentet – det som är en teknisk lösning.

Upphovsrätten däremot får man automatiskt, för konstnärligt skapande.

De olika rättigheterna

 

 

De här sakerna har ett värde trots att de inte går att ta på, det vill säga ett immateriellt värde.

Utforska immaterialrättens olika delar i kapitlen nedan.

De här sakerna har ett värde trots att de inte går att ta på, det vill säga ett immateriellt värde.

Utforska immaterialrättens olika delar i kapitlen nedan.

Upphovsrätt

uihrtiuehrgjhrvenitiuhehgheuilg. utyn3y4tiuyq4ytqyty48yt48y3

Design

uihrtiuehrgjhrvenitiuhehgheuilg. utyn3y4tiuyq4ytqyty48yt48y3

Uppdaterad 2022-09-09