Varför ska du registrera din design?

En designregistrering skyddar din produkts utseende och hindrar andra från att använda samma design. Det ger dig viktiga konkurrensfördelar.

Som idéskapare kan du ha satsat både tid och pengar på att ta fram en unik form. En designregistrering dokumenterar din rätt till designen under en begränsad tid – max 25 år – och du kan lättare hindra andra att utnyttja samma formgivning. Registreringen skyddar produktens utseende men inte funktionen.

En designregistrering kan skapa bättre lönsamhet på flera sätt:

  • Den ger dig en viktig fördel eftersom du har ensamrätten till att utnyttja designen. En ensamrätt är en av de starkaste fördelar du kan ha på en konkurrensutsatt marknad.
  • Med en designregistrering skapar du större respekt och avstånd till konkurrenterna och får därmed större marknadsandel. Du höjer företagets värde och gör det mer synlig för investerare.
  • Din dokumenterade rätt till designen ger dig en bra utgångspunkt för att förhandla om finansiering av utvecklingskostnader och ingå försäljnings- och licensavtal med andra.

Om någon kopierar din design

Om du hamnar i konflikt för att någon kopierar din design är det lättare att bevisa att den är din om du har en dokumenterad rättighet.

Om någon använder sig av din registrerade design – trots att du har informerat om att den är din – kan du vända dig till domstol.

Domstolen kan förbjuda den som gjort intrång att fortsätta med det. Dessutom kan du få skadestånd. Ibland kan domstolen också döma till böter eller fängelse.

Läs mer

Tid till besked

E-tjänster för att göra en ansökan om design

Blanketter för att göra en ansökan om design