Utbildning på PRV

Våra utbildningar ger ökad affärsnytta. Vi hjälper dig att lyfta blicken och se dina immateriella tillgångar. Utbildningar som ingår i utbildningsverksamheten på PRV är avgiftsbelagda.

Vem utbildar sig hos oss?

Storlek på företaget och dess behov styr vem som är ansvarig för de immaterialrättsliga frågorna i företaget. De som går våra utbildningar arbetar ofta som designombud, patentombud, varumärkesombud, jurist, rådgivare, IP-assistent, paralegal, utvecklingschef, forskare, designer, produktansvarig, affärsutvecklare, marknadsansvarig och VD.

Här kan du ta del av våra planerade utbildningar:

Utbildning