När du har en designregistrering

När din design är registrerad behöver du bevaka dina rättigheter.

I detta avsnitt kan du läsa om hur du använder, bevakar, försvarar och upprätthåller din registrerade design.

Där finns också information om hur du ändrar uppgifter om din registrering och hur du kan komplettera den med andra immaterialrättsliga skydd.

Du kan även läsa om designregistreringens giltighet och när vi kan häva den.

Läs mer

Hävning av designregistrering

Bevaka din design

Förnyelser och ändringar