Frågor och svar om design

Här svarar vi på de vanligaste frågorna vi får om design.

Vad är skillnaden mellan design och patent?

 • En designregistrering skyddar utseendet på produkten men inte funktionen.
 • Ett patent skyddar den tekniska lösningen på ett problem men inte utseendet på produkten.

Fundera på om du behöver komplettera med patent och varumärkesskydd. Läs mer om skillnaderna mellan olika skyddsformer.

Skillnaden mellan olika skydd

Patent

Varumärke

Hur säkrar jag min design?

Om du har ett nytt och särpräglat utseende på en produkt kan du ansöka om ett designskydd (som i lagen från 1970 fortfarande kallas mönsterskydd).
Du kan ansöka om registrering på två sätt:

 • via vår elektroniska tjänst "Svensk designansökan"
 • genom att skicka in blanketten "Ansökan om registrering av design". Bifoga foton eller illustrationer som visar produktens utseende. 

Svensk designansökan, e-tjänst (extern webbplats)

Blanketter för design

Vad kostar det att registrera design i Sverige?

Här hittar du samlad information om avgifter för design, bland annat ansöknings-, tilläggs- och förnyelseavgifter. Du behöver betala ansökningsavgiften till PRV för att vi ska börja handlägga din ansökan.

Avgifter för design

Hur länge gäller en designregistrering?

Din designregistrering gäller i en femårsperiod räknat från ansökningsdatumet.

 • När du ansöker första gången kan du välja att ansöka och betala för flera femårsperioder direkt.
 • När du förnyar din registrering har du samma valmöjlighet att förnya och betala för flera perioder.

Som längst kan du ha ensamrätt till din design i 25 år.

Designskyddets giltighet

Hur många bilder ska jag bifoga i min ansökan?

Din designansökan måste innehålla bilder som tydligt visar produkten eftersom designskyddet utgår från bilderna. Det är viktigt att hela utseendet visas och det kan därför vara bra att skicka in bilder från flera olika håll. Ju tydligare bildmaterial desto bättre registrering.

Om din ansökan innehåller mer än en bild eller vy tar vi ut en avgift för varje extra bild utöver den första.

Bifogade bilder

Vilken klass tillhör produkten jag vill registrera?

I PRV:s alfabetiska klasslista för design ser du vilken huvudklass och underklass produkten bör tillhöra. I listan skriver du in ett sökord i sökfältet.

Om du inte hittar rätt klass kan du lägga till extra information i ansökan som beskriver produktens användningsområde. Då kan handläggaren lättare placera produkten i rätt klass.
Klasslista för design Alfabetisk (pdf 408 kB)

Är jag först med att registrera?

Det är viktigt att du tar reda på att ingen annan har registrerat den här designen före dig. För att se om produkten redan finns registrerad söker du i Svensk Designdatabas. För att få relevanta träffar, välj en huvudklass och en underklass där din produkt ingår enligt Locarnoklassificeringen för design.

Svensk Designdatabas (öppnas i nytt fönster)

Du kan också göra en sökning på designregistreringar inom EU eller i övriga delar av världen. Se de sökmöjligheter som vi erbjuder. 

Databaser

Kan jag registrera design internationellt?

Du kan registrera din design internationellt på tre sätt:

 • Direkt hos andra länders immaterialrättsmyndigheter.
 • Ansök till EUIPO för att nå alla EU:s medlemsstater.
 • Ansök hos WIPO för att nå WIPO-anslutna länder utanför EU. Även EU som helhet är anslutet till organisationen. 

Vad menas med nyhetsfrist?

Den design du vill skydda måste vara ny. Om du har gjort den offentlig innan du ansöker om en designregistrering har du 12 månader på dig att lämna in ansökan till oss. Det kallas en nyhetsfrist.

Det kan därför vara viktigt att du kan bevisa när din design blev offentlig. Tänk på att inte alla länder utanför EU tillämpar denna nyhetsfrist.

Nyhetsfrist

Är inlämnade bilder hemliga?

Om du begär att din ansökan ska vara hemlig blir bilden eller modellen inte offentlig, men övriga uppgifter i ansökan blir det.

Här finns mer information om design för dig som är intresserad av fördjupning

 • punkt1
 • punkt 2
 • punkt3
 • punkt3

Om du är mer nyfiken titta här

Rubrik

Mera text osv

dfsdfsd

asdf

sdf

sdf

asdf

sfd

dsf

asdf

f

Om du skulle ta tillbaka din ansökan inom den hemlig

a tiden räknas inte bilderna som allmänt tillgängliga. Därför ses de inte som ett nyhetshinder om du ansöker senare.

Hemlighållande

Vad menas med prioritet?

Från dagen du ansöker startar en så kallad prioritetstid på 6 månader. Inom den tiden kan du ansöka om att registrera samma design i andra länder. Din registrering i det nya landet gäller då från ansökningsdagen i det första landet. Systemet med prioritet kopplar ihop ansökningar och gör att nyhetskravet inte påverkas.

Prioritetstiden är bra för dig om någon annan ansöker om en liknande design utomlands efter det att du har lämnat in din första ansökan.

När du ansökt i ett första land och tänker söka vidare med prioritet inom 6 månader, tänk på att:

 • uppge prioriteten redan vid ansökningstillfället i det nya landet
 • ange det land du ansökt i
 • ange ansökningsdatum och ansökningsnumret för den första ansökan

Två exempel:

 • En svensk designansökan kan användas som prioritetsgrundande om du exempelvis vill söka vidare för din design till Norge.
 • Om du först sökt skydd för din design i Danmark kan du inom 6 månader söka vidare till Sverige med prioritet från din danska ansökan.

Internationellt skydd

Ska jag anlita ombud?

Om du bor utomlands får vi – om det behövs – kräva i ett så kallat föreläggande att du utser ett ombud som bor i Sverige och har behörighet att åtminstone ta emot delgivningar i ditt ansökningsärende.

Om du inte följer vårt föreläggande menar vi att en delgivning i ditt ansökningsärende har skett eftersom vi har skickat handlingen till din senast kända adress. Då anser vi att du har tagit del av den information vi skickat.

Om ett ombud representerar dig är det ombudets underskrift som ska stå i din ansökan. Företagets namn och firmatecknare ska också finnas med.

Hur fördjupar jag mina kunskaper om designskydd?

Om du vill fördjupa dina kunskaper har PRV kurser där du kan lära dig mer om immaterialrätt i allmänhet eller få spetskompetens inom ett specifikt område.

Utbildning

PRV-skolan online

Har du ytterligare frågor?

Vår kundsupport finns till för att besvara dina frågor och funderingar. Kundsupport hjälper dig även med att komma i kontakt med våra experter om så behövs. Dessutom har kundsupport ett brett kontaktnät med andra innovationsaktörer och kan tipsa dig om vart du kan vända dig för ytterligare stöd och rådgivning.
Kontakta vår kundsupport, telefon: 08-782 28 00

Hitta svaren i vårt kundforum

I vårt kundforum hittar du de vanligaste frågorna vi får och du kan också ställa en egen fråga.

Kundforum med vanliga frågor och svar (extern webbplats)