Avgifter och betalning - design

Här hittar du samlad information om avgifter och betalning för design.

Det är först när ansökningsavgiften är betald som vi kan börja handlägga din ansökan. Tänk också på att vi inte kan ta emot betalkort eller fakturera dig.

Tilläggsavgifter

Förutom ansökningsavgift kan vi också ta ut tilläggsavgifter i olika fall:

  • Om ansökan innehåller flera produkter ska du betala ansökningsavgift även för dessa (samregistreringsavgift).
  • Om det behövs fler än en bild för att din design tydligt ska framgå betalar du en extra kungörelseavgift för varje bild.
  • För varje huvudklass utöver den första tar vi ut en klassavgift.
  • Om du lämnar in en fysisk modell av din design tar vi ut en förvaringsavgift.
  • Om ansökan gäller registrering av en design för fler än en femårsperiod behöver du betala ansökningsavgiften och vissa tilläggsavgifter också för dessa perioder.

Vänta in inlämningsbekräftelse

Vänta gärna in inlämningsbekräftelsen innan du betalar in ansökningsavgiften. Bekräftelsen kommer med post när du har lämnat in din ansökan och innehåller ansökningsnummer som du anger som referens vid betalningen.

Betalning av andra designärenden

Om din betalning gäller andra designärenden, till exempel en förnyelse, är det viktigt att du skriver det på inbetalningskortet. Dessutom måste du skriva namnet på innehavaren - inte det eventuella ombudet - och ansöknings- eller registreringsnumret.

Bankgiro

Du får gärna betala din ansökan via bankgiro. Det är viktigt att du på inbetalningskortet skriver att din betalning gäller en designansökan och namnet på den sökande, inte det eventuella ombudet. Tänk på att utrymmet för noteringar oftast är väldigt litet om du betalar via webben.

Bankgiro 5052-6797

Utlandsbetalningar

PRV har bytt bankkonto för offentligrättsliga avgifter. För dig som kund utanför Sverige innebär det att alla eventuella inbetalningar from 1 januari 2018 ska göras till nytt konto enligt uppgift nedan:

IBAN: SE6912000000012810111758 
BIC/Swift: DABASESX

Bankadress:
Danske Bank Sverige
Norrmalmstorg 1
Box 7523
103 92 Stockholm

För att undvika extra avgifter ska du ange korrekt betalningsinstruktion vid utlandsbetalningar. Mottagarens (det vill säga PRV:s) bank ska anges som en BIC adress (Bank Identifier Code = tidigare SWIFT). Vårt kontonummer måste anges som ett IBAN (International Bank Account Number). Användning av BIC tillsammans med IBAN garanterar en korrekt överföring till vår bank.

Depositionskonto

  • Du kan öppna ett depositionskonto på PRV. Då kan vi på enklast sätt ta betalt för alla våra avgifter: ansökningar, årsavgifter, förnyelser och konsulttjänster.

Nytt konto - för kunder utanför Sverige

PRV har bytt bankkonto för offentligrättsliga avgifter. För dig som kund utanför Sverige innebär det att alla eventuella inbetalningar from 1 januari 2018 ska göras till nytt konto enligt uppgift nedan:
IBAN: SE1712000000012810111758