Undersök dina möjligheter till designregistrering

Om du vill registrera din design ansvarar du själv för att ta reda på om den uppfyller nyhets- och skillnadskravet.

Ditt eget ansvar

Du har stort eget ansvar att ta reda på om din produkt skiljer sig från tidigare känd eller registrerad design och att den inte är för enkel. Det är viktigt för att du inte ska göra intrång i någon annans rättighet.

PRV granskar bara formalia som att:

  • du har betalat obligatoriska avgifter
  • din design utgör en produkt eller produktdel
  • din ansökan är fullständigt ifylld
  • din design syns tydligt på de inskickade bilderna
  • ditt bildmaterial uppfyller bildkraven
  • du har lämnat in eventuell överlåtelsehandling och fullmakt
  • din design inte strider mot goda seder eller allmän ordning
  • din design inte innehåller så kallade officiella beteckningar.

Sök själv i databaser och register

Med hjälp av våra databaser och register kan du själv söka efter registrerad design som liknar din.

I Svensk Designdatabas hittar du registrerad design som gäller i Sverige. Här kan du bland annat se bilder på skyddsobjekten och få information om innehavare och registreringstider.

Kom ihåg att bara för att du inte hittar en viss design som liknar din betyder det inte automatiskt att din design uppfyller kraven för ensamrätt. Det kan finnas annan design som du inte hittat och som omfattas av andra skyddsformer, exempelvis upphovsrätt, varumärkesskydd och oregistrerat designskydd.

Svensk Designdatabas (öppnas i ett nytt fönster)

EU:s designregister

European Union Intellectual Property Office, EUIPO, har en databas över de designregistreringar som gäller inom EU.

Databaser

Registreringstidning för design

I Registreringstidning för design publicerar PRV ny design som registrerats och har designskydd i Sverige.

Vi meddelar också ändringar och rättelser i designärenden under skyddstiden och förnyelser och registreringar som blivit avförda. Tidningen kommer ut på vår webbplats varannan måndag.

Webbpublikationer

PRV:s bibliotek

På PRV:s bibliotek har du tillgång till sökbara elektroniska tidskrifter och böcker.

PRV:s bibliotek

PRV:s kundsupport

Du är alltid välkommen att kontakta PRV:s kundsupport för att få hjälp med hur du söker.

Kontakta kundsupport

Ta hjälp av oss för att analysera information

PRV har flera olika konsulttjänster som gör att vi kan analysera, kombinera och bearbeta information åt dig. På så sätt sparar du tid och blir säkrare inför din eventuella designansökan.

Konsulttjänsterna görs av designhandläggare inom vår uppdragsverksamhet PRV InterPat och du får snabbt svar på dina frågor: finns det annan liknande design eller konkurrenter på området?

Med hjälp av de dokument PRV InterPat tar fram kan du lättare skapa en bild av möjligheten att skydda din design och hur den skulle stå sig på marknaden.

Vi gör sökningarna i våra nationella register och i EUIPO/EU-registret. Granskningarna är konfidentiella – ingen annan får veta att du har gett oss uppdraget.

PRV InterPat - våra konsulttjänster