Avgifter för europeiska patent

Här hittar du prislistan för europeiska patent. Avgifter för ansöknings- och registreringsärenden är inte momspliktiga och kan betalas på olika sätt.

Avgifterna är fastslagna enligt patentkungörelsen (1967:838, PK) och Patent- och registreringsverkets författningssamling (PRVFS).

Avgifter för Europeiska patent
Europeiska patent Avgift SEK
Grundavgift för offentliggörande av översättning av det meddelade europeiska patentet. Avgiften omfattar patentet i original, ändrad avfattning, rättelse av offentliggjord översättning eller av EPO meddelad patentbegränsning. 2 500
Avgift för ändring av översättning av europeiskt patent som ännu inte offentliggjorts av PRV. 900
Avgift för kungörelse av översättning av patentkrav i publicerad europeisk patentansökan eller rättelse av sådan översättning (provisoriskt skydd). 500

För årsavgifter se avgifter för nationell patentansökan.

Betalning av årsavgifter i samband med validerade EP-patent.