Bevis

Här hittar du information om avgifter för olika slags bevis.

Avgifterna tas ut i enlighet med patentkungörelsen (1967:838, PK) samt Patent- och registreringsverkets författningssamling (PRVFS).

 
Avgifter för olika slags bevis Avgift SEK
Bevis om uppgifter i patentansökningsdiariet och patentregistret. 100
Bevis om pantsättning. 100
Diariebevis, per styck. 100
Prioritetsbevis. 250