Avgifter och betalning - patent

När du lämnar in en nationell ansökan till oss betalar du en ansökningsavgift.

Från och med år tre tillkommer årsavgifter som ska betalas både före och efter att patentet har meddelats. Om du senare får patent betalar du också en meddelandeavgift.

Till oss betalar du också de avgifter som krävs för att:

  • ditt europeiska patent ska gälla i Sverige
  • kunna lämna in en internationell patentansökan.

Avgifter

Nationell ansökan och patent

Internationell patentansökan

Europeiska patent

Bevis

Produkter och tjänster

Viktigt betala i tid

Observera att PRV måste ha fått din betalning senast den sista betalningsdagen, annars kan din rättighet förfalla.

Information om vad du kan göra om du missat en tidsfrist

Betalningssätt

Till oss kan du betala via vår e-tjänst för elektronisk betalning, med bankgiro eller via depositionskonto. Fakturering kan vi inte erbjuda.

E-tjänsten för elektronisk betalning

De betalningssätt som e-tjänsten erbjuder är kortbetalning (VISA, MasterCard och EuroCard) och via Internetbank (Nordea, Swedbank och SEB-företag).

Elektronisk betalning (öppnas i nytt fönster)

Bankgiro

Vårt bankgironummer är 5050-0248.

Har du ett ansökningsnummer eller ett publiceringsnummer räcker det att du anger det. Om inte ska du ange uppfinningens benämning, ditt namn och vilken typ av betalning det gäller. Du bör invänta det inlämningskvitto som visar att din ansökan grundregistrerats. Det kommer med posten några dagar efter det du lämnat in din ansökan. På inlämningskvittot står ditt ärendenummer (ansökningsnummer) som du kan ange som referens vid betalning.

Tänk på att vi inte granskar en ansökan som är obetald.

Betalningar från utlandet

PRV har bytt bankkonto för offentligrättsliga avgifter. För dig som kund utanför Sverige innebär det att alla eventuella inbetalningar from 1 januari 2018 ska göras till nytt konto enligt uppgift nedan:
IBAN: SE6912000000012810111758
BIC/Swift: DABASESX
Bankadress:
Danske Bank Sverige
Norrmalmstorg 1
Box 7523
103 92 Stockholm

För att undvika extra avgifter ska du ange korrekt betalningsinstruktion vid utlandsbetalningar. Mottagarens (det vill säga PRV:s) bank ska anges som en BIC adress (Bank Identifier Code = tidigare SWIFT). Vårt kontonummer måste anges som ett IBAN (International Bank Account Number). Användning av BIC tillsammans med IBAN garanterar en korrekt överföring till vår bank.

Depositionskonto

Genom att öppna ett depositionskonto hos PRV kan du enkelt be oss dra att dina avgifter från ditt konto. Depositionskontot går att använda för betalning av samtliga avgifter på PRV, såväl för ansökningar som för årsavgifter och förnyelser, samt för dina konsulttjänster.

Öppna depositionskonto hos PRV

Övriga upplysningar

PRV:s organisationsnummer: 202100-2072
Momsregistreringsnummer/VAT-nr: SE202100207201